movie-online

กลิ่นที่ดวงใจ

ความรู้สึกสุขสบายหรือหนักใจมื่อได้กลิ่น

ดูหนัง hd ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในใจ เพราะเหตุว่าไปตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่ มีกลิ่นที่จิตใจเกิดขึ้นแล้ว แต่ว่าไม่ใช่การเราถึงสิ่งที่ให้กลิ่นนั้นอย่างแท้จริง กลิ่นที่รับทราบถึงที่กะไว้จิตใจนั้นเป็นเพียงแค่วิชาความรู้สึคิดที่มีขึ้เองแล้วก็มีต่อสิ่งที่ให้กลิ่นโดยยึดอารมณ์ที่เป็นกลิ่นนั้นเป็นหลัก กลิ่นก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยของสิ่ที่ให้กลิ่นท่นั้น มิได้ชี้วสิ่งที่ให้กลิ่นนั้นสุขสบายหรือเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนกับผู้ได้กลิ่นหรือเปล่า ความรู้สึกมีความสุขหรืเป็นทุกข์เป็นร้อนที่มีในคนที่ได้กลิ่นก็เลยมีอยู่ในผู้ได้กลิ่นแค่นั้นรวมทั้งเกิดขึ้นเอง บางทีอาจไม่ตรงกับสิ่งที่หกลิ เป็นส่งที่ให้กลิ่นบางทีอาจมิได้มีความสุขหรือกังวลเช่นเดียวกันกับผู้ได้กลิ่นนั้นเลย ดังเช่น กลิ่นสาบหรือกลิ่นเต่าของคนและก็สัตว์ ผู้ได้กลิ่นบางทีอาจสุขหรือมีความทุกข์เมื่อได้กลิ่น แม้กระนั้นคนหรือสัตว์ที่มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นเต่านั้นก็ป็นธรรมดาอยู่อย่งนัทนั้น อาจจะไม่ทราบสึสุขหรือหนักใจราวกับผู้ได้กลิ่นรู้สึกอยู่เลยวิชาความรู้สึที่เกิดขึ้นในใจเมื่อได้กลิ่นก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้ได้กลิ่นมีขึ้นเองในใจจากการตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นนั้น อีกทั้งวิชาความรู้สึที่สุขสบายและก็เป็นกังวลก็เป็นความไม่สบที่เกิดขึ้นในใจ สามารถเจริญไปเป็นความเพ้อเจ้อในใจได้เรื่องรู้จักกลิ่นแล้วกำเนิดความรู้สึกต่อกลิ่นก็เสมือนเล่นกับเงาของสิ่งอื่น ความยึดมั่นในเงาของสิ่งอื่นก็เลยไม่ใช่เรื่องที่มีประโยชน์นัก โดยธรรมดาสิ่งที่ให้กลิ่นก็ชอบมีความปกติอยู่นในเวลาที่ให้กลิ่น มีความเป็นธรมดาย่แบบงั้น แต่ว่าเมื่อส่งกลิ่นไปกระทบสิ่งอื่นก็จะทำความไม่สงบให้เกิดขึ้น อาจจะทำให้กำเนิดเป็นความสุขหรือความทุกข์ใจแก่สิ่ที่ได้กลิ่น ก็เลยเป็นเสมือนกลโกงอย่างหนึ่งที่ทำให้สิ่งอื่นวุ่นวายไปได้ กลิ่นก็เสมือนงา หากยืดมั่นในกลิ่นจนกระทั่งมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เป็นการเล่นกับเงาของสิ่งที่ให้กลิ่น มีความรู้สึกและจากนั้นก็มีความเป็นไปเกิดขึ้นไตเองโก้เก๋นั้น กลิ่นหรืองามันก็เป็นของมันแบบงั้น มิได้เป็นไปร่วมกับคนที่รู้สึกต่อกลิ่นเลย จึงควรู้โก้ทันกลิ่นเมื่อได้กลิ่น ไม่สมควรถือมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่นจนถึงกำเนิดความรู้สึกต่อกลิ่นขึ้นมา ดูหนังออนไลน์


เพราะเหตุว่าเป็นการมิได้เราถึงสิ่งที่ให้กลิ่นได้อย่างแท้จริง

หนัง hd เป็นแต่เพียงเล่นกับงาของสิ่งนั้น ก็เลยไม่ต่างอะไรกับมิได้ประโยชอะไรเลย สิ่งที่เป็นความรู้สึก็เป็นสิ่ที่เกิดขึ้นเองโดยไปหลงกับเงาหรือกลิ่นนั้นแค่นั้น กลิ่นหรืองาไม่ใช่ตัวตนที่จริงจริง ก็เลยไม่สมควรตั้งมั่น แม้กระทั้งกลิ่นที่มีอยู่ในตนเองก็ด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนตามที่เป็นจริง ไมเที่ยงตรง ไม่ถาวร ความรู้สึกสุขสบายหรือกลัดกลุ้มที่เกิดขึ้นมาจากการได้กลิ่นก็ไม่แตกต่างจากการหลงเงาเพียงเท่านั้นเมื่อได้กลิ่นซึ่งก็เสมือนมองเห็นของสิ่งอื่ ควรจะนิ่งเสีย ไม่ไปยืดมั่นในอารมณ์ที่เป็นกลิ่น สักแต่ว่าทราบว่ามีสิ่งอื่นปรกฎให้ห็นที่จมูกแล้วเท่นั้น กลิ่นบางทีอาจบอกให้ทราบวสิ่งนั้นเป็นยังไง มีคุณประโยชน์หรือมีโทษไหมเพียงแค่นั้น ยกตัวอย่างเช่น กลิ่นไหม้ ก็ทราบว่มีมือเผาไหม้ติดไฟหรือเริ่มจะมีแขนลุกโหมเกิดขึ้น ก็ไม่สมควรจะตกอกตกใจหรือตั้งมั่น ในกลิ่นนั้น เพียงแต่มองให้ทราบวสิ่งที่กำลังติดไฟนั้นเป็นอะไร ถ้าเกิดเป็นการไหม้โดยไม่เจตนาได้แก่บ้านเมืองไหม้ ก็จะได้มีสติสัมปชัญญะหาทางปิดไฟได้ทันท่วงที่ หากเป็นการเขาหินไหม้ที่ตั้งจิตใจปฏิบัติให้มันกำเนิด ก็จะได้หาทางหลีกเลี่ยงไปทางอื่นเพื่อไม่สูดควันที่มาจากการผไหม้จนกระทั่งเป็นอันตรายต่อรำงกาย การมีสติสัมปชัญญะเมื่อได้กลิ่นเป็นเรื่องสำคัญที่จะควรจะมีเพื่อรู้สึกตัวในสิ่งที่พึงกระทำต่อตัวเอง การมีความสามารถสึต่อกลิ่นเมื่อได้กลิ่นไม่ช่วยทำให้ผลดีสักเท่าไร รวมทั้งถ่วงเวลาสำหรับเพื่อการจัดแขนกับตัวเองเพื่อรักษาความสบกายแล้วก็ดวงใจโก้เก๋นั้น กลิ่นมันก็เป็นของมันแบบนั้น รู้สึกยังไงต่อกลิ่นนั้นก็เพียงแค่นั้น